Systeem
Opstellingen

Opstellingen is het meest bekend onder de naam familieopstellingen. Het is een systemische methodiek die ingezet wordt om het onzichtbare (vaak in de onderstroom aanwezig) naar de oppervlakte te brengen. Er ontstaat hierdoor een andere kijk op de werkelijkheid. Vanuit het ‘alles wetend’ veld zal er een interventie aangereikt worden die nodig is voor een heilzame werking voor heel het systeem. 

Om dit te kunnen faciliteren hebben we één vraagsteller en representanten nodig. Deze representanten zullen het mogelijk maken om via intuïtieve uitbeelding zichtbaar te maken want wenst aangekeken te worden. Er is totaal geen voorkennis voor nodig. Eenieder kan als representant deelnemen en zal ook niet ’toevallig’ op dat moment op die bepaalde plek opgesteld worden.  Het is niet van noodzakelijk belang dat de vraag vooraf helder geformuleerd kan worden. In het moment zelf stel ik als facilitator bijkomende vragen zodat het helder is wat er mag opgesteld worden. 

Mogelijke thema’s die opgesteld kunnen worden

Mogelijkheden die ontstaan vanuit een opstelling:

Ben jij bereid te DOEN wat nodig is?